2e spoor-loopbaancoaching

Achtergrond:

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om (langdurig) zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daarvoor wordt een Plan van Aanpak opgesteld door de werkgever en zieke werknemer. In eerste instantie moet een werknemer gere-integreerd worden in het eigen werk (1e spoor) of in ander werk binnen hetzelfde bedrijf.

Echter, als iemand al een jaar ziek is en er geen zicht is op werkhervatting binnen het eigen bedrijf, dan moet, uiterlijk 6 weken na de eerstejaarsevaluatie, gekeken worden naar het 2e spoor; oftewel werkhervatting buiten het eigen bedrijf. Dit hoeft alleen niet als er binnen 3 maanden alsnog zicht is op structurele werkhervatting in spoor 1. Ook voor mensen die korter dan een jaar voor hun pensionering zitten geldt dat, als werkgever en werknemer daarmee instemmen.

Echteld Consult helpt bij:

Echteld Consult begeleidt de werknemer actief bij het vinden, verkrijgen en behouden van een geschikte functie bij een andere werkgever.

Aanbod Echteld Consult:

EC is gecertifi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ceerd in het toepassen van de assessments binnen de Talentlens Re-integratietool van Pearson B.V.. Met dit instrument is het mogelijk om op een diepgaande manier naar de problematiek van een medewerker te kijken en naar zijn of haar re-integreerbaarheid.

Aan de hand van een efficiënte screening en een verdiepend onderzoek, wordt inzicht geboden in het profiel, de capaciteiten, de motivatie en eventuele klachten van de medewerker. Op basis hiervan wordt een re-integratieplan opgesteld, met daarin:

  • logisch samenhangende, elkaar opvolgende activiteiten die de afstand tussen het persoonsprofiel (= de vooraf vastgestelde uitgangspositie van de werknemer) en het zoekprofiel (= het einddoel, gericht op een structurele geschikte functie buiten de organisatie) zo spoedig mogelijk opheft of verkleint.

Resultaat:

Een gestructureerd re-integratietraject, dat voldoet aan de vereisten van het UWV.