‘Met vertrouwen ‘nee’ zeggen en voor jezelf opkomen’

Achtergrond van de workshop:

Professionals op de werkplek weten niet altijd goed hoe ze ‘nee’ moeten zeggen en daarmee op te komen voor zichzelf, en hoe ondertussen een goede werkrelatie te behouden met de ander.

Situaties:

  • Een medewerker zegt dringend extra budget en extra uren nodig te hebben voor haar project en je wilt dat afwijzen.
  • Je durft geen ‘nee’ te zeggen tegen een verzoek van een collega, hoewel je weet dat je hij je met extra werk opzadelt dat niet tot je takenpakket behoort.
  • Je wilt de grens trekken bij iemand die te dicht op je huid zit, maar je houdt uiteindelijk toch maar je mond.

Mensen zeggen vaak niet wat op hun hart ligt, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor de reactie van de ander. Echter, wanneer je niet voor jezelf opkomt kan het onderhuids gaan broeien en kun je je daardoor behoorlijk ellendig gaan voelen. In sommige gevallen zal de interne spanning zodanig oplopen, dat je uiteindelijk ontploft van frustratie en dan schaad je de relatie daadwerkelijk.

Echteld Consult ondersteunt bij:

  • je mening uiten;
  • voor jezelf opkomen;
  • een goede relatie onderhouden met je gesprekspartner.

Elementen van de aanpak tijdens de workshop:

  • leren hoe je verbinding maakt met je gesprekspartner;
  • toepassen van LSD= luisteren, samenvatten en doorvragen;
  • de effecten van cognitieve dissonantie en zelfrechtvaardiging;
  • irrationele overtuigingen vervangen door rationele.

Resultaat:
Professionals die zich zelfverzekerd voelen, pro-actief en assertief zijn in gesprekken, waarin ze de grens moeten trekken en voor zichzelf op komen.