Executive Coaching

executive coaching

Achtergrond:

Veel professionals komen zonder leidinggevende ervaring in een leiderschapsrol terecht. Bijvoorbeeld omdat ze inhoudelijk sterk zijn in hun vakgebied of omdat ze de ambitie hebben om een team te managen. Echter, hun achtergrond heeft ze niet altijd voorbereid op hun nieuwe rol. In hun nieuwe rol worden ze vaak door een mentor op sleeptouw genomen. In de praktijk gaat dat niet altijd goed. Bijvoorbeeld omdat:

 • de dagelijkse hectiek de tijd beperkt om mensen op te leiden;
 • mentoren het lastig vinden om eerlijke feedback te geven, maar ook
 • de beperkte kennis over ‘hoe mensen het meest effectief leren’ kan een rol spelen.

Deze omstandigheden kunnen leiden tot teleurstelling over de prestatie van de ‘nieuweling’; minder functionerende teams; conflict; stress en onzekerheid over het eigen functioneren.

Echteld Consult helpt bij:

Executive coaching bij Echteld Consult richt zich op deze professionals die in hun nieuwe leiderschapsrol moeten groeien.  Deze groei moeten ze maken in een omgeving die aspecten als assertiviteit; flexibel people management; zelfsturing; samenwerking; goede gespreksvaardigheden en pro-activiteit belangrijk vindt. Echteld Consult helpt daarbij, zonder dat de professionals hun persoonlijkheid daarmee geweld aan hoeven te doen.

Aanbod Echteld Consult:

Executive coaching bij Echteld Consult verbindt en ordent de volgende aspecten:

 • de reflectie over en de integratie van het denken over het eigen leiderschap;
 • de reflectie over en de integratie van elementen uit de persoonlijkheidsanalyses die online worden afgenomen;
 • het actieve experiment: het ‘doen’ in de praktijk en de reflectie en feedback daarop;
 • de balans tussen werk en privé;
 • de reflectie op belemmerende overtuigingen die het handelen in de weg staan;
 • de loopbaanplanning op de middellange en lange termijn.

Resultaat:
Resultaat van een executive coachingstraject zijn leiders met een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen, die daardoor de teamsamenwerking met inzicht weten te bevorderen, waardoor de prestaties toenemen.

Voorbeelden van succesverhalen:

 • Professionals die zich steviger zijn gaan voelen in hun nieuwe rol (beter zelfbeeld/meer zelfvertrouwen).
 • Een aantal heeft zelfs oude verwachtingen en doelen verruild voor nieuwe en zijn een andere professionele richting ingeslagen.