Golden Personality Type Profiler​

Golden_Logo-300x142Echteld Consult is gecertificeerd om de Golden Personality Type Profiler in te zetten. De Golden is een persoonlijkheidsvragenlijst, gebaseerd op bekende persoonlijkheidstheorieën: de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretici, de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) en het ‘Big Five’ persoonlijkheidsmodel.

Met de Golden wordt antwoord gegeven op de volgende vijf schalen:

  • Waar haal je je energie vandaan? (Extraverting vs Introverting);
  • Hoe verzamel je je informatie? (Sensing vs Intuition);
  • Hoe neem je beslissingen? (Thinking vs Feeling);
  • Hoe benader je het leven? (Organizing vs Adapting);
  • Hoe reageer je op stress (Tense vs Kalm).

Wat de Golden zo bijzonder maakt is dat deze schalen onderverdeeld zijn in 18 subschalen, waardoor de resultaten fijnmazig van aard zijn en je snel tot de kern van een persoonlijkheidsstructuur komt.

De Golden kan ingezet worden voor ontwikkelvraagstukken, coaching, interpersoonlijke en ‘people-skills’ training, conflictoplossing, loopbaan- en opleidingsadvies, relatie counselling en teambuilding.