Logisch redeneervermogen

differentialLogisch redeneervermogen is een essentiële eigenschap voor werknemers in een managementfunctie. Het is van belang bij het nemen van beslissingen op een abstract niveau waarbij consequenties goed ingeschat dienen te worden.

Aan de hand van dit assessment wordt het logisch redeneervermogen van (potentiële) werknemers in kaart gebracht. Op deze manier kan een voorspelling worden gedaan van het vermogen om uit complexe materie relevante informatie te filteren en van daaruit de juiste conclusies te trekken.

general_clericalVraagstukken die aan de hand van dit assessment beantwoord kunnen worden, zijn:

  • Herken Talent: binnen een selectietraject de beste kandidaat opsporen;
  • Ontwikkeling Leiderschap: inspelen op punten als leidinggeven, beslissingen nemen en daadkracht;
  • Bepaal het potentieel van uw medewerkers.