Loopbaanadvisering

CAREER COUNSELING 2

Achtergrond:

Professionals kiezen vaak een loopbaan vanwege verwachtingen uit hun omgeving of omdat ze geen idee hadden wat voor opleiding te kiezen en daarom maar gingen doen wat goed in de markt lag. Echter, in de levensfase waarin ze nu verkeren, komen ze er achter dat het vuur niet brandt op de plek waar ze zitten.

Vaak gaan mensen gewoon door in hun baan en denken er wel zelf uit te komen met de tijd. Soms werkt dat, maar doordat fundamentele kennis ontbreekt over wat werkt bij loopbaankeuzes, blijft de richting die men op wil voor velen toch vaak onduidelijk. Wat uiteindelijk nog meer ontevredenheid oplevert bij de mensen.

Echteld Consult helpt bij:

Loopbaanadvisering bij Echteld Consult helpt bij loopbaanvragen als:

  • Zit ik goed op mijn plek?;
  • Ik ben 45+, wat kan ik doen met mijn kwaliteiten in deze latere loopbaanfase?;
  • Wat is er nodig om mij deze plek beter te voelen?;
  • Of wil ik toch iets anders en wat is dat dan en wat is de weg daar naar toe?

Aanbod Echteld Consult:

In een loopbaantraject onderzoek je binnen de context van verleden, heden en toekomst:

  • wie je bent (o.a. via online gecertificeerde persoonlijkheidstesten; kernkwaliteiten; leerstijlen; biografische levenslijn);
  • wat je wilt (o.a. via je waarden; drijfveren, inspiratiebronnen, belemmeringen);
  • wat je kan (o.a. via je competentie-analyse, kernkwadranten, 360 feedback, teamrollen).

Na afloop van dit onderzoek verbind en orden je samen met de loopbaancoach de uitkomsten in enkele loopbaanscenario’s, die de basis vormen voor je uiteindelijke loopbaanrapportage en actieplan.

Resultaat:

Zelfvertrouwen in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt met als resultaat een realistisch en haalbaar actieplan.

Voorbeelden van succesverhalen:

Professionals die na een grondige innerlijke zoektocht hun richting hebben bepaald en daadwerkelijke stappen hebben gezet naar hun nieuwe loopbaan.