‘Pro-actief mijn projecten plannen’

Achtergrond van de workshop:

Zonder een duidelijk plan, kan je meestal maar op het beste hopen.

Situaties:

  • Wanneer je hoopt dat je goed hebt begrepen wat de baas of de klant wilde.
  • Wanneer je hoopt op een spoedig verloop van je project en je toch ongewild geconfronteerd wordt met dringende deadlines.
  • Wanneer de details, van de taak die op je bordje ligt, niet duidelijk zijn en je daardoor de tijd om die te voltooien te krap inschat.

Enkel hoop op een goede afloop is geen goed uitgangspunt wanneer je deadlines te halen hebt, omdat:

  • gebrek aan richting kan leiden tot een gebrek aan motivatie;
  • wanneer een project niet duidelijk is, ligt uitstel voor de hand;
  • als er geen duidelijke eerste stap is geformuleerd, is het überhaupt moeilijk te weten of je een goede start maakt.

Aanbod Echteld Consult:

In deze workshop leren we je hoe je pro-actief je projecten kunt plannen en hoe je daardoor je ad hoc-situaties vermindert. Je leert hoe je o.a.duidelijke doelen stelt; de taken verdeelt in projectfasen en de gewenste resultaten formuleert.

Elementen van de aanpak tijdens de workshop:

  • Het natuurlijke planningsproces.
  • Getting Things Things-methode door David Allen.

Resultaat:

Professionals die pro-actief kunnen plannen.