Re-integratie

PeopleCircle1Werknemers kunnen gedurende hun loopbaan uitvallen en thuis komen te zitten. Hieraan kunnen allerlei redenen ten grondslag liggen; ziekte, psychische klachten, psychosociale problemen, een arbeidsconflict, financiële problemen enzovoorts.

Het is voor de werkgever van groot belang om duidelijk te hebben waardoor de problemen van uitval zich voordoen en wat er gedaan kan worden om een medewerker weer terug naar werk te begeleiden. Wanneer dit helder is, kan een adequaat re-integratieprogramma gestart worden.

EC is gecertifi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ceerd in het toepassen van de Talentlens Re-integratie van Pearson B.V.. Met dit instrument is het mogelijk om op een diepgaande manier naar de problematiek van een medewerker te kijken en naar zijn of haar re-integreerbaarheid.

​Aan de hand van een efficiënte screening en een verdiepend onderzoek, krijgt u inzicht in het profiel, de capaciteiten, de motivatie en eventuele klachten van de medewerker. Op basis hiervan kan een effectief re-integratieplan opgesteld worden.