SLIM-subsidie voor het MKB

Achtergrond:

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit houdt in dat er aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf én de ontwikkeling van haar medewerkers.

De gedachte van het kabinet achter de subsidie is dat als leren en ontwikkelen voor medewerkers vanzelfsprekender wordt, de flexibiliteit op de arbeidsmarkt zal toenemen. Medewerkers krijgen meer regie op hun loopbanen en zijn beter in staat zich te ontwikkelen naar waar hun kansen liggen op de arbeidsmarkt. Voor de individuele bedrijven liggen er kansen om hun medewerkers beter te laten aansluiten bij hun strategische planning.

De subsidies zijn bedoeld voor vier soorten activiteiten:

  1. In beeld brengen welke ontwikkel-, leer- en scholingsbehoeftes er zijn binnen een bedrijf, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan;
  2. Individuele werknemers voorzien van een loopbaan- en ontwikkeladvies;
  3. Een aanpak ontwikkelen die leren en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding verankeren in de bedrijfsvoering;
  4. Een praktijkleerplaats bieden aan een beroepsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Echteld Consult helpt bij:

  • loopbaan- en ontwikkeladviezen;
  • de ontwikkeling van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken;
  • het aanvragen van de subsidie, eventueel voor een samenwerkingsverband.

Voorwaarden:

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf worden 60-80% van de subsidiabele kosten vergoed.

Lees verder over de voorwaarden in de onderstaande flyer.

Resultaat:

Een organisatie die, evenals haar medewerkers, leren en ontwikkelen op haar netvlies heeft.